Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Antymatrix - Blog Edwina Bendyka Antymatrix - Blog Edwina Bendyka Antymatrix - Blog Edwina Bendyka

17.04.2008
czwartek

Dyskusja o reformie nauki

17 kwietnia 2008, czwartek,

Zapraszam serdecznie w najbliższą środę, 23 kwietnia o godz. 18.00 do siedziby „Polityki” na dyskusję o reformie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Gośćmi będą: prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek zespołu przygotowującego założenia reformy. Wstęp wolny.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 6

Dodaj komentarz »
 1. Szanowny Panie Edwinie

  Szkoda że w Warszawie 🙁 Prowincja pewnie Pani minister nie zobaczy.

 2. @Marchewa:
  Transmisji nie dam rady zrobić, ale nagramy całość i rzucimy w Sieć. Pozdrawiam,

 3. Mam tylko nadzieję, że będzie to prawdziwa dyskusja, a nie „odprawa profesorów przez uprzejmego premiera”…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Niezależne Forum Akademickie apeluje do Premiera RP o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego

  Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbarę Kudrycką.
  Projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku, prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką.
  Nie jest prawdą, że całe środowisko akademickie jest przeciwko reformie, ani że ministerstwo nie chce nawet ze środowiskiem naukowym dyskutować.
  W odpowiedzi na zachętę ministerstwa skierowaną do środowiska akademickiego aby Uwagi i opinie związane z reformą systemu nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego przesyłać do ministerstwa ( reforma@nauka.gov.pl) Niezależne Forum Akademickie http://www.nfa.pl przygotowało
  Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego, który podpisało juz 66 polskich naukowców z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Jak zwykle w takich akcjach przeważają Polacy ‚zagraniczni’ co ma dobrą stronę bo reprezentują poglądy ‚porządku zachodniego’, zależy im na zniesieniu barier, aby mieli szanse na powroty do kraju przed emeryturą i/lub mogli uczestniczyć w procesie formowania polskich ‚krajowych’ naukowców, recenzować ich dorobek naukowy, tworzyć razem zespoły.
  Chcemy też podkreślić, że ministerstwo wykorzystało w założeniach reformy konstruktywne propozycje NFA przedkładane w ostatnich latach w ramach naszych działań na rzecz głębokich zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.
  Józef WIECZOREK, Prezes Niezależnego Forum Akademickiego http://www.nfa.pl
  Cezary WÓJCIK, Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego

 6. Portal NFA http://www.nfa.pl
  Apel pod adresem :http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5694
  stan na dzień 23 kwietnia 2008 r
  ===================

  Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

  Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez zespół powołany przez Panią Minister Barbarę Kudrycką.
  Uważamy, że projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku, prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Projekt ten budzi opory głównie wśród starszych profesorów nauk humanistycznych, którzy rozpętali kampanię medialną, sprawiającą wrażenie, jakoby całe środowisko było przeciwne reformie.
  Zwracamy uwagę, że osoby skupione wokół Niezależnego Forum Akademickiego od lat walczą o reformę nauki i szkolnictwa wyższego a część naszych propozycji znalazło się w rządowym projekcie reform nauki.
  Przygotowane przez Niezależne Forum Akademickie ?Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce? zostały podpisane przez 200 naukowców i studentów pracujących w kraju i zagranicą. Petycję Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych podpisało 88 naukowców. Niestety informacje o tych stanowiskach pomijane są w serwisach mediów jednostronnie informujących o postawach środowiska akademickiego.
  Apelujemy do Pana Premiera ażeby Rząd, pomimo prowadzonej kampanii negatywnej , nie rezygnował z działań na rzecz wprowadzenia w życie tej niezbędnej reformy. Niezależne Forum Akademickie deklaruje swoje poparcie dla tych działań.
  Z wyrazami szacunku
  Józef WIECZOREK- Prezes Niezależnego Forum Akademickiego
  Cezary WÓJCIK – Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego
  Tomasz DURAKIEWICZ, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
  Tomasz CIACH,Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  Maciej HOROWSKI, Uniwersytet w Bialymstoku
  Andrzej NOWOJEWSKI, Cambridge University
  Waldemar W. KOCZKODAJ, Professor, Computer Science,Laurentian University, Canada
  Michal KACPERSKI, University of New Hampshire, USA
  Michal KUCEWICZ, Cambridge University
  Andrew S. TARGOWSKI, professor, President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations, Western Michigan University ,USA
  Boleslaw K. SZYMANSKI, Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor, Director of the Center for Pervasive Computing and Networking, Rensselaer Polytechnic Institute, USA
  Lech JÓŹWIAK, Associate Professor, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
  Zdzislaw SZULC, professor, Medical University of South Carolina, USA
  Krzysztof WOJEWODZIC, Glamorgan University, UK
  Kacper ROGALA, University of Edinburgh, UK
  Edward RYDYGIER, Warszawa
  Marek Jan CHODAKIEWICZ, professor of history & academic dean, The Institute of World Politics: A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC, USA
  Robert KOWALSKI, Stanford University, USA
  Józef KAPUSTA, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
  Grzegorz GŁADYSZEWSKI, profesor, Politechnika Lubelska
  Marcin OŻÓG, The European Centre for Comparative Commercial and Company Law, Kraków
  Józef KALISZ, profesor, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Jan Napoleon SAYKIEWICZ, Professor of Marketing and International Marketing ,A.J. Palumbo School of Business , John F. Donahue Graduate School of Business, Duquesne University, Pittsburgh,USA
  Marcin BRYNDA, Department of Chemistry, University of Calfornia, Davis, USA
  Martin (Marcin) OSTOJA-STARZEWSKI, University of Illinois at Urbana-Chmapaign, USA
  Joanna RUTKOWSKA, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Cornell University, USA
  Maciej GÓRECKI, Trinity College, Dublin, Irlandia
  Elżbieta KALISIŃSKA, Profesor , Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Jacek KUBIAK, CNRS/Uniwersytet Rennes 1, Rennes, Francja
  Przemysław GRUDNIK, Biochemiezentrum, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
  Marian KURAŚ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Jacek GAERTIG, University of Georgia, USA
  Tomasz KOZLOWSKI, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
  Bogusław POŹNIAK, The University of New Orleans, Nowy Orlean, USA
  Paweł ALEKSANDROWSKI, dr hab., prof. Uniwersytet Wrocławski
  Agnieszka ZAJĄC, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Dorota CIEŚLAK, prof. nadzw,dr hab.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Poznań
  Mariusz MAĆKOWSKI, dr , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Jolanta KLUKOWSKA, Institute of Genetics, University of Berne, Switzerland
  Stan SZPAKOWICZ, Professor , University of Ottawa ,Canada
  Robert PIECHOCKI, University of Bristol, Bristol, UK
  Grzegorz KONDRAK, Associate Professor,|Department of Computing Science
  University of Alberta,, Canada
  Piotr TRZONKOWSKI, Dr hab. med. Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
  Stanisław BEDNARZ, dr inż.Chairman of Poland Section Society of Petroleum Engineers
  Ignacy SAWICKI, Center for Cosmology and Particle Physics, New York University, Nowy Jork, USA
  Tomasz KLIMCZUK, Condensed Matter and Thermal Physics, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico , USA
  Artur LOZA, Dr , University of Bristol, Bristol, UK
  Karol MILLER, Dr habil.Professor of Applied Mechanics, Director, Intelligent Systems for Medicine Lab.Deputy Chair of Mechatronics ,School of Mechanical Engineering, The University of Western Australia, AUSTRALIA
  Sławomir DOBRZANSKI, Assistant Professor, Kansas State University, USA
  Paweł KALINSKI, Associate Professor, Surgical Oncology, Hillman Cancer Center, USA
  Zbigniew MITURA, Forum Integracyjne Academicus Poloniae, Kraków
  Mirosław KWIESIELEWICZ, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Józef MAGOŃSKI, Central Washington University,USA
  Paweł RODZIEWICZ, dr, Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien (ICMM) und Computer-Chemie-Centrum (CCC), Department Chemie und Pharmazie
  Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Germany
  Karolina KLUK – de KORT Ph.D.Lecturer , Human Communication and Deafness Research Group, The University of Manchester, UK
  Jacek KAMZA, doktorant UAM Poznań
  Maciej Piotr KRZYSTEK,social educator of Achieve Fundation, Sydney, Australia
  Janusz TUCHOLSKI , Assistant Professor .Psychiatry and Behavioral Neurobiology ,The University of Alabama at Birmingham, USA
  Marta SZULKIN, Dr, Department of Zoology, University of Oxford, England
  Piotr KOWALSKI, Dr. Lehrstuhl fuer Theoretische Chemie,Ruhr-Universitaet Bochum,
  Germany
  Marcin MASERAK, Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL, Przewodniczący Akademickiego Koła Naukowego Zarządzania UNSTOPPABLE przy Politechnice Wrocławskiej, Wrocław
  Lech KELLER, dr, Monash University. Australia
  Janusz RZEPKA, dr inż. Politechnika Wrocławska
  Krzysztof OGORZAŁEK, Boston University, USA
  Wieslaw K. BINIENDA, Professor and Chair, Civil Engineering Department, The University of Akron, USA
  Andrzej S. NOWAK, Robert W. Brightfelt Professor of Engineering,Professor of Civil Engineering, Department of Civil Engineering,University of Nebraska, USA

  Osoby popierające apel prosze o przesyłanie oświadczenia woli na adres: jozef.wieczorek@interia.pl

 7. Nie jestem dluzej sygnatariuszem apelu NFA, gdyz przekonalem sie, ze NFA to tylko forum dr Wieczorka sluzace mu do uregulowania jego osobistych porachunkow z kierownictwem PAN i UJ. Dr Wieczorek rozumie reforme nauki polskiej jako postawienie dr Wieczorka na jej czele i ostro cenzuruje wszelakie wypowiedzi na NFA, ktore nie sa zgodne z jego pogladami…. Boze, zbaw nas od takich reformatorow nauki polskiej jak dr Wieczorek… 😉

Dodaj komentarz

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

*

 
css.php